Mesures Compensatòries novembre 2020

Informació sobre la compensació de quotes dels mesos d’octubre i novembre

Som conscients del perjudici que us ha causat aquest segon tancament ordenat pel Govern. A nosaltres ens ha causat un perjudici encara major, doncs malgrat la inversió realitzada en salut i seguretat del centre després del primer tancament -que va durar 100 dies-, les autoritats n’han fet cas omís, i ens han tornat a tancar, comprometent molt greument la viabilitat del Centre i sense tenir en compte que som una empresa sense ànim de lucre que treballa pel foment de l’esport i la salut i amb col·lectius vulnerables.

Malgrat això, us volem informar que les quotes d’abonat no experimentaran cap pujada durant el 2021.

La instal·lació ha estat tancada 2 dies a l’octubre i 22 al mes de novembre. Per rescabalar-vos, us compensarem amb 15 dies en la quota del mes de desembre, i amb 9 al mes de gener.

Us volem demanar la solidaritat a la compensació d’aquests 9 dies del mes de gener. Ens serà de moltíssima ajuda per tal de mantenir els llocs de treball del CEM BESÒS i, a canvi, us regalarem 2 invitacions i 1 inscripció gratuïta per a qui vulgueu.

Tant en el cas de que us solidaritzeu com si no, ho haureu de sol·licitar a través d’aquest formulari:

Accés al formulari

Pel que fa a les compensacions dels Cursets de natació en els pròxims dies us les notificarem.


Información de la compensación de cuotas de los meses de octubre y noviembre

Somos conscientes del perjuicio que os ha causado este segundo cierre ordenado por el Gobierno. A nosotros nos ha causado un perjuicio aún mayor, pues a pesar de la inversión realizada en salud y seguridad del centro tras el primer cierre -que duró 100 días-, las autoridades han hecho caso omiso, y nos han vuelto a cerrar, comprometiendo muy gravemente la viabilidad del Centro y sin tener en cuenta que somos una empresa sin ánimo de lucro que trabaja por el fomento del deporte y la salud y con colectivos vulnerables.

A pesar de ello, os queremos informar que las cuotas de abonado no experimentarán ninguna subida durante el 2021.

La instalación ha sido cerrada 2 días en octubre y 22 en el mes de noviembre. Para resarcirse, os compensaremos con 15 días en la cuota del mes de diciembre, y con 9 en el mes de enero.

Queremos pedir la solidaridad a la compensación de estos 9 días del mes de enero. Nos será de muchísima ayuda para mantener los puestos de trabajo del CEM BESÓS y, a cambio, le regalaremos 2 invitaciones y 1 inscripción gratuita para quien desee.

Tanto en el caso de que os solidaricéis como si no, tendrá que solicitar a través de este formulario:

Acceso al formulario

En cuanto a las compensaciones de los Cursos de natación en los próximos días os las notificaremos.