934 626 670

RONDA SANT RAMON DE PENYAFORT, S/N
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒSDe conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FESMES XXI S.L. amb C.I.F. i domicili social situat en Ronda Sant Ramon de Penyafort s/n, 08930 de Sant Adrià del Besòs, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.
En compliment amb la normativa vigent, FESMES XXI S.L., informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.
FESMES XXI S.L., informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FESMES XXI S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic informacio@cembesos.com.
Li informem també que podrà rebutjar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic: informacio@cembesos.com.
L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.