Canvi d’horari Tot Esquena dels dimecres

CANVI D’HORARI a partir d’octubre!

Les classes de Tot Esquena dels dimecres ara a les 11h en comptes de les 10:30h.