AQUEST NADAL EVITEM CONTAGIS

LA VENTILACIÓ DE LES LLARS, UNA MESURA EFECTIVA PER EVITAR CONTAGIS

LA PRINCIPAL VIA DE TRANSMISSIÓ DEL VIRUS SARS-COV-2 ÉS DE PERSONA A PERSONA A TRAVÉS DE LA INHALACIÓ O INTERCEPCIÓ DE PETITES GOTES QUE ES PRODUEIXEN QUAN UNA PERSONA INFECTADA TUS, ESTERNUDA O PARLA. LA RENOVACIÓ D’AIRE DELS ESPAIS TANCATS ES CONSIDERA UNA MESURA MOLT EFECTIVA. LA VENTILACIÓ POT SER NATURAL, OBRINT FINESTRES I PORTES, O BÉ AMB SISTEMES DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ MECÀNICA.

AIXÍ DONCS, AMB UNA CORRECTA VENTILACIÓ DE LA NOSTRA LLAR PODEM EVITAR CONTAGIS. PER AIXÒ, TINGUEU EN COMPTE AQUESTES RECOMANACIONS:


  • FEU UNA VENTILACIÓ NATURAL, DE FORMA REGULAR, OBRINT PORTES I FINESTRES TANTES HORES COM SIGUI POSSIBLE. ES RECOMANA VENTILAR ELS ESPAIS COM A MÍNIM 3 VEGADES AL DIA DURANT 10 MINUTS.*
  • PRIORITZEU LA VENTILACIÓ AMB AIRE EXTERIOR SOBRE EL CONFORT I L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. CAL CERCAR L’EQUILIBRI ENTRE LA VENTILACIÓ I EL CONFORT TÈRMIC I ACÚSTIC.
  • DESPRÉS D’OCUPAR UN ESPAI O HABITACIÓ ÉS IMPORTANT VENTILAR-LO.
  • EN LES TROBADES I REUNIONS FAMILIARS I SOCIALS A CASA, VENTILEU LES HABITACIONS ABANS I DESPRÉS D’UTILITZAR-LES. DURANT LES VISITES, CAL MANTENIR LA VENTILACIÓ EN MARXA, JA SIGUI AMB FINESTRES OBERTES O AMB SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ SENSE RECIRCULACIÓ DE L’AIRE.
  • OBRIU DIFERENTS FINESTRES I PORTES OPOSADES ENTRE SI PERQUÈ CORRI L’AIRE I ACONSEGUIR UNA VENTILACIÓ ENCREUADA, DE MANERA QUE FACI UN ESCOMBRAT DE L’AIRE INTERIOR I ES RENOVI AMB L’AIRE EXTERIOR.
  • CAL EVITAR, PERÒ, ELS CORRENTS D’AIRE QUE NO ESTIGUIN ASSOCIATS A LA VENTILACIÓ I QUE ES PRODUEIXIN CORRENTS D’AIRE DE ZONES AMB PRESÈNCIA DE CASOS POSSIBLES, PROBABLES O CONFIRMATS DE COVID-19 CAP A ZONES LLIURES DE COVID-19.
  • EN ELS LAVABOS, MANTENIU LA VENTILACIÓ EN TOT MOMENT I VERIFIQUEU QUE L’EXTRACTOR D’AIRE FUNCIONA CORRECTAMENT.
  • DESCARREGUEU EL DIPÒSIT D’AIGUA DEL VÀTER AMB LA TAPA TANCADA.
  • REVISEU SOVINT LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ.
  • EVITEU EN LA MESURA DEL POSSIBLE ENGEGAR VENTILADORS DE SOSTRE O DE PEU, JA QUE NOMÉS REMOUEN L’AIRE INTERIOR I NO N’APORTEN DE FRESC.(*) LA VENTILACIÓ NATURAL DEPÈN SIGNIFICATIVAMENT DE LA DIFERÈNCIA DE TEMPERATURA ENTRE L’AIRE INTERIOR I L’EXTERIOR, A MÉS DE LA VELOCITAT I DIRECCIÓ DEL VENT, PER LA QUAL COSA ÉS VARIABLE. EL TEMPS DE VENTILACIÓ NECESSARI TAMBÉ VARIA EN FUNCIÓ DE LA MIDA I GEOMETRIA DELS ESPAIS, LA SEVA OCUPACIÓ I L’ACTIVITAT QUE S’HI FACI.LA REFERÈNCIA TÈCNICA DE VENTILACIÓ ÉS 12,5 LITRES/SEGON I PERSONA. UNA MESURA DE2 REFERÈNCIA ÉS NO SUPERAR ELS VALORS DE 700 PPM DE CO2.

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/pautes-per-a-trobades-i-reunions-de-caracter-social-segures-i-compatibles-amb-la-covid-19/