Reobertura CEM Besòs 23 novembre

Com molts ja sabeu reobrim la instal·lació a partir de dilluns 23 de novembre. Les condicions d’obertura amb les noves mesures aplicades són:

Horari del centre

 • L’horari d’obertura del centre de 7h a les 21:45h, però no es podrà accedir pasades les 21h. Recordeu que queda vigent el toc de queda i que s’ha d’estar a casa a les 22h.

Activitats dirigides i reserves

 • Nous horaris en les activitats dirigides.
 • Caldrà fer reserva per les activitats dirigides, tal com ja es feia abans del tancament. Consulta AQUÍ com es fan les reserves.

Vestidors

 • Com la nostra instal·lació té piscina els vestidors estaran oberts, de totes maneres recomanem venir canviat de casa amb la roba de fer esport ja posada. 

Cursets de natació

 • Els cursets de natació també es reinicien dilluns 23.

Activitats Infantils

 • Les activitats infantils també es reinicien dilluns 23.

La resta de funcionament serà igual que abans del tancament.

Totes aquestes mesures estan exposades a possibles canvis i aclariments definitius que pugui fer la Generalitat de Catalunya.

També podeu consultar les mesures compensatòries dels dies no gaudits en aquest últim tancament en aquest enllaç: informació mesures compensatòries


Reapertura de la instalación y nuevas medidas de apertura

Como muchos ya sabéis reabrimos la instalación a partir del lunes 23 de noviembre. Las condiciones de apertura con las nuevas medidas aplicadas son:

Horario del centro

 • El horario de apertura del centro de 7h a las 21:45h, pero no se podrá acceder pasadas las 21h. Recuerde que quedavigente el toque de queda y que hay que estar en casa a las 22h.

Actividades dirigidas y reservas

 • Nous horaris en les activitats dirigides.
 • Caldrà fer reserva per les activitats dirigides, tal com ja es feia abans del tancament. Consulta AQUÍ como se hacen las reservas.

Vestuarios

 • Como nuestra instalación tiene piscina los vestuarios estarán abiertos, de todos modos recomendamos venir cambiado de casa con la ropa de hacer deporte ya puesta.

Cursillos de natación

 • Los cursillos de natación también se reinician lunes 23.

Actividades Infantiles

 • Las actividades infantiles también se reinician lunes 23.

El resto de funcionamiento será igual que antes del cierre.

Todas estas medidas están expuestas a posibles cambios y aclaraciones definitivos que pueda hacer la Generalitat de Catalunya.

También puede consultar las medidas compensatorias de los días no disfrutados en este último cierre en este enlace: información medidas compensatorias